Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
17 January 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ประกาศรายชื่อสอบและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 1 (20 มกราคม 2561)
ประกาศรายชื่อและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 2 (21 มกราคม 2561) ...
ประกาศรายชือบุคลากรเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากร ...
 

กิจกรรม

เชิญชม Clarinet Recital & Masterclass จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
วันเด็ก มศว 2561
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 24 ปี ประจำปี พ.ศ.2560
 

อบรม

คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การจัดระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ...
คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตราสังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1418 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหนง (1) 7 – 4547 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ประกาศรับสมัครนิสิตสอบคัดเลือกทุนเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยน ทุน Global Undergraduate Exchange Program ...
รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุน UMAP Programs A&B 2018
โครงการรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย ในประเทศญี่ปุ่น ปี 2561
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุน Darmasiswa Scholarship
ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)
รับสมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว