Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 January 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขอความร่วมมือ นิสิตรุ่นพี่ ต้อนรับ ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก ให้นิสิตรุ่นน้อง

ขอความร่วมมือ นิสิตรุ่นพี่ ต้อนรับ ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก บริการช่วยขนของ ให้นิสิตรุ่นน้อง ในวันที่นิสิตรุ่นน้องเข้าหอพัก
ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2560
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
ผู้ส่งข่าว ณินณ์นรี มั่นคง
E-mail ผู้ส่งข่าว duangjitm@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 28 กรกฎาคม 2560  ถึง   6 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว