Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 January 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ สืบสานวันสงกรานต์ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กำหนดการโครงการมหกรรมมหาสงกรานต์ :
ประเพณีไทย สืบสานวันสงกรานต์ ๒๕๖๐
(**กรุณาดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการแนบ)

วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐
ณ บริเวณหอพระ และหน้าอาคารอำนวยการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

กิจกรรม
พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า และลงทะเบียน ณ บริเวณหอพระ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์

ประธานในพิธี ผู้บริหาร คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์ โรงเรียน โรงพยาบาล ถวายปัจจัย เครื่องไทยธรรม ดอกไม้ ธูป เทียน และภัตตาหารเพล ณ บริเวณหอพระ

ประธานในพิธีนำบุคลากรและแขกผู้มีเกียรติใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องใช้สำหรับพระสงฆ์ ๒๕ รูป

พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีรดน้ำขอพร ผู้อาวุโสและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
ณ หน้าอาคารอำนวยการ มศว องครักษ์ จังหวัดนครนายก

ประธานมอบผ้ารับไหว้ให้กับผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัย

ชมการแสดงนาฏศิลป์ไทย

(กรุณาดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการแนบ)
สอบถามรายละเอียด 022612096 ภายใน 12063, 15625

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว ธนธัส วิทยากรณ์
E-mail ผู้ส่งข่าว tanatas344@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 เมษายน 2560  ถึง   19 เมษายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว