กำหนดการพิธี
งานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วาระ 57 ปี มศว
เมื่อวันศุกร์ที่  28  เดือนเมษายน  พ.. 2549 
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงแรมแอมบาสเดอร์


ภาคเช้า ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ และบริเวณหอประชุม

เวลา กำหนดการ

 07.00 น.

พระสงฆ์ 58 รูป เจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหาร
ณ ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

 07.30 น.

 ตักบาตรพระสงฆ์ 58 รูป
ณ บริเวณลานหน้าหอประชุม

 09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า
ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

ภาคค่ำ ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

 18.00 น.

 ลงทะเบียนรับหนังสือที่ระลึก

 18.20 น.

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน

 18.30 น.

 ปาฐกถาพิเศษ โดย คุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เรื่อง วิกฤตการเมืองไทยกับบทบาทของสถาบันการศึกษาเพื่อกระบวนการสันติวิธี

 19.00 น.

 แฟชั่นโชว์

 19.30 น.

 รับประทานอาหาร

 21.30 น.

ปิดงาน

   
หน้าแรก  |  กำหนดการ  |  ประมวลภาพ  |  หนังสือที่ระลึก

จัดโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์