Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
17 August 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ทั่วไป

ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมค่ายบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นิสิตจิตอาสา รุ่นที่ 1
22 สิงหาคม 2560 วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560
วันที่ 16 -18 สิงหาคม 2560 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ปิดทำการชั่วคราว
21-28 ส.ค.2560 เพิ่ม-ลดวิชาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค1/2560
คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป ...
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา งดให้บริการวันเสาร์ ที่ 12และ19 สิงหาคม 2560
วันที่ 16-19 สิงหาคม พ.ศ.2560 ส่วนกิจการเพื่อสังคม ขอแจ้งปิดทำการชั่วคราว
เชิญชวนนิสิตประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560
ศูนย์จิตอาสา มศว เชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว