Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 November 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าว มศว

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560
ขอเชิญนักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการระยะยาว ผ่านการเรียนการสอนระบบออนไลน์
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3370 สังกัดสาขานิติศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
ประกาศรับสมัครนิสิตสอบคัดเลือกทุนเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยน ทุน Global Undergraduate Exchange Program ...
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3370 สังกัดสาขานิติศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1493 และ (1) 7 - 1248 สังกัดศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 2443 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0230 และ (1) 7 - 5028 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3446, (1) 7 - 4513 และ (1) 7 - 5362 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0113 และ (1) 7 - 5361 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0048 และ (1) 7 – 1268 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0230 และ (1) 7 – 5028 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0107 และ (1) 7 - 2373 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ...
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว