Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 September 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าว มศว

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4237 สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2415 สังกัดศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (8) 7 – 3725 สังกัดคณะแพทยศาสตร์
ผลการคัดเลือก สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 3921 สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 1437 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะสังคมศาสตร์
แจ้งความจำนงฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2560
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 5268 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4031 สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 2443 สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 1449 ...
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 – 2849 สังกัดสำนักหอสมุดกลาง
เทศน์มหาชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สถิติจำนวนนิสิตจำแนกตามระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว